Privacy Verklaring

Eye Am Me
gevestigd aan Bosweg 5
3233 CC Oostvoorne
Eenmanszaak, KvK nr: 65715039
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eye Am Me
Bosweg 5
3233 CC Oostvoorne
tel: 06 – 14107535
info@eyeamme.nl
www.eyeamme.nl     

Marjolein Groen is de Functionaris Gegevensbescherming van Eye Am Me. Zij is te bereiken via info@eyeamme.nl    

Jouw privacy is voor Eye Am Me heel belangrijk. Eye Am Me doet haar uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, heeft Eye Am Me een aantal persoonsgegevens van je nodig. Eye Am Me verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Eye Am Me:

Eye Am Me verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Fysieke beperkingen
 • Foto’s en video’s van evenementen
 • Audio’s en video’s van hypnotherapiesessie’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke ik verwerk:

Eye Am Me heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@eyeamme.nl  , dan verwijder ik deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:

Eye Am Me verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief (mits je je daarvoor hebt aangemeld).
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Het afhandelen van je bestelling of aanvraag en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.
 • Verwerken van persoonsgegevens i.v.m. verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte  (bijv. fiscale en wettelijke bewaartermijnen) of zorgverzekeraar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan naar u niet herleidbaar en versleuteld.
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het opnemen van audio en video voor studiedoeleinden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Eye Am Me neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

Eye Am Me bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Adres > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Rekeningnummer > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Gegevens Cliëntdossier > 15 jaar (wettelijk verplicht termijn)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Eye Am Me verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eye Am Me blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Eye Am Me gebruikt  technische, functionele en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie over de Cookies kun je hier vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eye Am Me en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eyeamme.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. In ieder geval binnen vier weken.

Eye Am Me wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Eye Am Me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via info@eyeamme.nl .